martes, 20 de marzo de 2012

Un paseo por Cañada Rosal (abril de 1988)